Marketing

NP Plitvička jezera, HR - NP Una, BA - Općina Plitvička jezera, HR - Grad Bihać, BA - Općina Rakovica, HR - Općina Donji Lapac, HR - Općina Udbina, HR 

... složena i dugotrajna ... transformativna promjena ... odmak od starih navika ... u nove načine razmišljanja i bivanja ...

I krenemo s pitanjem. Može li ijedna, bilo koja, regija, zemlja, predodređena za periodične proxy sukobe i ratove učiniti kvantni skok, zaokret, preokret i preusmjeriti tijek svoje sudbine? 

 U tijeku kritička analiza • ažuriranje • revidiranje • osvježavanje ... ;)

Mijenjamo se i rastemo!

 

Kontakt obrazac

Copyright © 2014-2024 GWT2P. Sva prava pridržana.
Nova svijest - Nova vizija