Korenica

Pozivamo vas u obilazak Korenice, administrativnog sjedišta Plitvičkih jezera čije se ime u povijesnim dokumentima prvi put pojavljuje daleke 1468. godine.

Korenica Kroz Vrijeme

Dragi posjetitelji, želimo vam približiti naselje koje je smješteno ispod najvišeg vrha Ličke Plješivice.

Vrh Gola Plješivica

Želimo vam približiti razloge zbog kojih vrijedi doći u Korenicu koja vas je pod sretnijim povijesnim okolnostima danas mogla dočekati s jednom od najljepših srednjovjekovnih utvrda i arboretumom punim plemenitih vrsta grmovitog voća.
Saznajte koliko su patili ljudi na ovom području, koliko su žrtvovali za druge, i zašto više nema jedne od tri najveće utvrde župe Krbave i doma knezova Frankopana - starog Mrsinj-grada.

Vjerujemo da ćete, kad saznate više o povijesti Korenice i o onome što vam već sada nudi, rado doći da ju istražite.
A navesti ćemo neke od zanimljivosti u kojima već sada možete uživati:

 • Korenica je polazna točka za uspon na najviši vrh veličanstvenog masiva Lička Plješivica, tzv. ličko orlovo gnijezdo, vrlo važan radarski položaj s jednim od najljepših panoramskih pogleda – vrh Gola Plješivica;
 • Korenica je dom folklornih društava Korenica i Prosvjeta te Udruženja Nit koji njeguju tradicijsku kulturu;
 • Korenica je sjedište nekolicine vrhunskih restorana i vrhunskih pčelara;
 • Korenica je polazna točka za obilazak lokacija starog Mrsinj – grada, ljekovitog izvora i crkve Ružica i biciklističkih tura;
 • Korenica izrasta u ličko astronomsko središte, a tu već sada možete posjetiti Astronomsko društvo Korenica i g. Nikolu Mazarekića te doživjeti jedno novo astronomsko iskustvo neba bez smoga i vidjeti kako napreduje izgradnja koreničke zvjezdarnice koja će imati impresivno veliku kupolu promjera 10 m, visine 17m te rotacije od 360 stupnjeva, informatičku sobu, knjižnicu i zvjezdarnicu s teleskopom;
 • tu je i Mala Scena Plitvička, udruženje koje organizira ljetni festival i druge kulturne događaje kroz godinu.

Inspiraciju za obilaske pronađite pod Doživljaji i Događanja i Aktivnosti!
Istražite Korenicu!

GWT2P - Eko i Aktivno!

Prapovijest

Regija kojoj pripada Korenica ljudi naseljavaju još od vremena paleolita!
Arheološka nalazišta u Donjem Pazarištu i Cerovačkim špiljama svjedoče o tome da su na području Like živjeli ljudi još prije 120 000 godina. Svakako posjetite i ova nalazišta!

Od 8. stoljeća prije Krista Liku naseljava ilirsko pleme Japodi, isto pleme naseljava i područje povijesnog grada Bihaća.
Nenasilna, duhovna i materijalna kultura Japoda trajala je na ovom području sve do 35. godine prije Krista.

U japodskim grobovima pronađene su velike količine nakita, među kojim i pokrivala za glavu - kape s resama za koje se vjeruje da su preteče današnjim ličkim kapama.

Količina nakita pronađenog u grobovima svjedoči da je Lika u ilirsko doba bila bogata pokrajina!

Srednji Vijek

I na područje Korenice, kao i regije, prvi Slaveni dolaze početkom 7. stoljeća.
Korenica je naseljena Hrvatima i dio Hrvatskog Kraljevstva, a od 1102. i hrvatsko-ugarskog sporazuma Pacta Conventa, dio je Hrvatsko-Ugarskog Kraljevstva.

U srednjem vijeku, a i kasnije, Hrvati su u Europi bili poznati kao vješti ratnici!
Nažalost, to je bilo stoga jer su kontinuirano branili svoje domove na turbulentnom graničnom području.

Područje Korenice jedno je od onih područja koja su zbog takve sudbine posebno jako patila!

Najstariji spomen imena Korenica, sjedišta istoimenog upravnog okruga (districtus de Korenica) u sklopu Krbavske županije nalazi se u latinskom dokumentu iz 1468. godine, a vezuje ga se uz događaj kojim je Grgur, sin kneza krbavskog Pavla, 28. studenog 1468. posudio 100 zlatnih dukata od tri hrvatska plemića.

Krbavska biskupija

Korenica je nastala i razvila se u obrambeno naselje podno srednjovjekovne utvrde Mrsinj-grad, koja je u vrijeme tatarske provale u Hrvatsku bila i sjedište Krbavske biskupije.

Iz povijesnih dokumenata se doznaje da se na mjestu današnje Korenice nalazio kaštel knezova krbavskih, izgrađen na povisokom humku kod sela Kalebovac na brdu Gradina.
Postoje pretpostavke da se u Korenici razvilo podgrađe naseljeno obrtnicima i trgovcima.

Brojne crkve i materijalni ostaci daju zaključiti da je koreničko i čitavo ličko područje proživljavalo svoje zlatno doba prije dolaska Turaka.

Osmansko Carstvo

Tijekom jako dugo vremena, Hrvatska je služila kao habsburška predstraža u obrani središnje Europe od Turaka! 
Strašna sudbina!

Započinje jedno od najtraumatičnijih perioda u povijesti Korenice i Hrvatske. Stradavanja, ljudska i materijalna, bila su toliko strašna da se tijekom osmanskih osvajanja u 16. stoljeću drastično promijenila i demografska slika ovog područja.

Ta demografska promjena u budućnosti će biti uzrok novih i velikih stradavanja u Korenici, Hrvatskoj i regiji.
Dio domicilnog katoličkog naroda bježao je pred nasiljem, a Turci su po ustaljenoj praksi, počeli kolonizirati i Krajinu i Liku s jednako napaćenim ljudima s već osvojenih područja.

Iz Korenice se pod prijetnjom kontinuiranih teških stradavanja, u periodu između 1523.-1526. odselio dio autohtonog hrvatskog stanovništva, a Turci su prisilno naselili dio pravoslavnog stanovništva s već pokorenog istoka, iz Grahova i Unca, podrijetlom s Tare, Pive i Lima.

Zbog strateški vrijednog položaja ovdje su stoljećima bile razne granice razdvajanja, nažalost s čestim ratnim sukobima.

Tako se na Krbavskom polju u neposrednoj blizini Korenice, na području koje danas administrativno pripada općini Udbina, 1493. godine odigrala tragična Krbavska bitka.

Krbavsko polje

Hrvatska feudalna vojska, s banom Emerikom Derenčinom na čelu, presrela je na Krbavskom polju tursku vojsku pod vodstvom sandžak-bega Hadum Jakub-paše, koja je neumorno haračila po hrvatskom i inim teritorijima.

Odluka Bana da se ide u otvorenu bitku s puno izvježbanijom i naoružanijom turskom vojskom, pokazala se kobnom i tragičnom. Ban je iz osobnih interesa odbio prijedlog Ivana Frankopana Cetinskog koji je savjetovao opciju sa zasjedama u klancima. Zbog katastrofalne taktike Bana, život je izgubilo ogromno mnoštvo seljaka i veliki broj hrvatskog plemstva, što je teško utjecalo na budućnost Hrvatske. Lokalno stanovništvo Like i Krbave je nakon ovog masakra bilo je prestravljeno za svoju budućnost.

Hrvatska je kroz svoju povijest gotovo podjednako bila žrtva stranih osvajača i domaćih vođa iliti „sluga naroda“. Ne mali broj njih nije služio svom narodu, već osobnom interesu i koristi, na štetu svoje zemlje i naroda.  

Biti "službenik"  znači biti u službi narodnih interesa, biti onaj koji u demokraciji izvršava poslove koje mu je narod povjerio i koji ga za to izdašno plaća.

Krbavska bitka bila je jedan od najdramatičnijih događaja u dugotrajnom obrambenom ratu Hrvata za opstojnost i obranu doma od nasrtaja Osmanlija, i nije prošla nezapaženo u krugovima europskih država.

No zbog borbi za vlast unutar Hrvatskog kraljevstva i Europe, ta borba je često bila prepuštena samo hrvatskoj strani, a pri tome su stradanja ljudi i materijalna uništavanja bila ogromna!!  

Stradanja Like su bila strašna!

U ovom periodu se odigrala i tragična priča o uništenju starog Mrsinj-grada koji je u vlasništvu jedne od najuglednijih obitelji hrvatske povijesti, knezova Frankopana, bio od 1486. pa sve do provale Turaka u Liku.

Malo više o strašnoj nepravdi i tragičnom kraju dvije poznate hrvatske plemićke obitelji te uništenju Mrsinj-grada pročitajte pod Istraži Lokalno - Srednjovjekovna utvrda Mrsinj-grad.

Vojna Krajina

Teško ratno stanje potrajalo je sve do austrijsko-turskog rata (1683.- 1699.) kada je gotovo cijela Lika oslobođena od Turaka.

Nažalost, Korenica nije vraćena hrvatskom banu nakon Karlovačkoga mira 1699., već je priključena Vojnoj krajini isprva kao dio Ličke, a od 1765. Otočke krajiške pukovnije. I to nije bila dobra vijest!!

Vojna krajina je bila pod direktnom vlasti Habsburgovaca, a krajiška uprava uvela je nove i teške obveze za graničare. Graničari su, prisilno, bili svi domaći muški stanovnici u dobi od 16 do 60 godina.

Služba je bila okrutna te se tako i najmanji prekršaj kažnjavao teškim batinanjem pa se oslobađanje od Turaka sve više smatralo prelaskom iz jednoga oblika ropstva u drugo, zbog čega su tada podizane brojne bune u Lici.

Više od dva stoljeća Habsburgovci su zadržali cjelokupnu civilnu i vojnu vlast, sve do ukidanja Vojne krajine 1881. godine.

Život Između Bitaka

U kraćim vremenskim periodima bez ratovanja Korenica se pokušala oporaviti, a koliko je bilo teško započeti normalan život pokazuje i podatak da je zbog velikih materijalnih stradavanja bilo nemoguće pronaći odgovarajući prostor za školu! 

 • u svibnju 1775. Korenicu je posjetio i sam car Josip II
 • 1780. utemeljena je katolička župa Sv. Jurja
 • 1800. sagrađena je crkva Sv. Jurja
 • 1801. Korenica je dobila školu, tzv. „trivijalku“, otvorenu u preuređenoj pekari, prikladnije građevinenije bilo
 • od 1872. Korenica je sjedište općine, kotarske oblasti i kotarskoga suda.

Ukidanjem Vojne krajine 1881. godine, stvorena je Ličko-krbavska županija sa sjedištem u Gospiću, u čijem je sastavi i Korenica.

Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca

U ovom periodu Korenica je od 1922. godine kotar u sastavu Primorsko–krajiške oblasti, a nakon podjele na banovine 1931. Korenica je bila kotar u Savskoj banovini.
Jedan od mirnijih perioda u povijesti Korenice, no zbog posljedica teških ratnih stradavanja u prijašnjim vremenskim periodima, siromaštvo je bilo sveprisutno.

Kao da nije bilo dovoljno gubitka stanovništva kroz ratove, sada je siromaštvo uvjetovalo prekooceanske emigracije od koje se lička populacija nije oporavila do današnjih dana.

Svaki rat uvijek prati siromaštvo!

Mir nije dugo trajao, kao ni u brojnim drugim područjima Europe!
Brutalni Prvi i Drugi svjetski rat nanijeli su patnje mnogim narodima, stradava i Korenica pod okupacijom talijanske i njemačke vojske, a oslobođena je 21. 3. 1945. godine.

SFR Jugoslavia

Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija osnovana je nakon Drugog svjetskog rata. Jugoslavija je bila federacija sastavljena od šest socijalističkih republika i dvije autonomne pokrajine.
Iako miran period, ispod površine je bio jako nemiran. Rošada stanovnika Balkana koju su napravili Osmanlije, dominacija jednog naroda na štetu svih ostalih u federaciji, stvaralo je podlogu za još jedan okrutan rat.

Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji nije bilo suđeno da se mirno rasformira, snažni strani intersi potaknuli su rat koji je buknuo raspadom Jugoslavije 1992.

Republika Hrvatska

Kao da se okrutna povijest ponavlja. Na samom početku života u svojoj samostalnoj domovini desila se nova patnja stanovništva, a uništavanje materijalnih dobara bilo je ogromno kao u prijašnjim ratovima.
Za vrijeme Domovinskog rata Korenica je od 1991.– 1995. bila pod okupacijom srpskih paravojnih snaga.

Korenica, kao i Bihać i ovo cijelo regionalno područje, još se oporavlja od ovih strahota, a najveća je bila gubitak velikog broja ljudskih života i opća destrukcija.

U ratu je stradao i najstariji hrvatski nacionalni park, koji se gotovo cijeli prostire na području općine Plitvička jezera.
Jedan od naša 2Parka - Nacionalni Park Plitvička jezera.

Spokoj jezera i šume - Nacionalni park Plitvička jezera

U Parku je okupatorska vojska potpuno uništila jedinstvenu šumsku vegetaciju zaštićene parkovne arhitekture - skupinu Tisa u Sertić poljani.

Razmjeri tog ekocida u zaštićenom prostoru prirode su ogromni!

Stablo tise često zovu sveto drvo, veoma polako raste i može živjeti do 3000 godina.
U današnje vrijeme izumire i stoga je posebno zaštićena na svim prirodnim nalazištima.
Mitsko drvo, otporno i gotovo neuništivo - uništio je čovjek!

I Korenica i njezini stanovnici teško su izranjeni brojnim povijesnim traumama. Kao i u Bihaću i cijeloj regiji - gotovo svaka generacija pamti ratnu traumu, a to se često zaboravlja kada se govori o Lici i Krajini. Sva ta ogromna patnja nije nestala, ona je samo duboko potisnuta. Jedino trajan mir i razvoj u korist čovjeka i prirode može donijeti izlječenje!

Zato Korenica, Lika i Krajina zaslužuju više od jednog kratkog susreta, trebaju malo više vremena, suosjećanja i ljubavi kako biste otkrili pravo lice starih naselja i divnih ljudi - koje vrijedi upoznati.

Upoznajte Ličane, hrvatske povijesne ratnike-zaštitnike koji su: gostoljubivi, srčani, čestiti, odani, ponosni i privrženi domu!

Vrijeme je za, ne samo novu stranicu u povijesti ovog područja, već za potpuno novu knjigu!GWT2P - za ljude i prirodu!

GWT2P - za ljude i prirodu!

Danas je Korenica administrativno sjedište općine koja je i „dom“ Nacionalnog parka Plitvička jezera.
Ima oko 3.170 stanovnika većinom zaposlenih u državnim i općinskim službama, a manjim dijelom u poduzetništvu.

Korenica vas zove i želi pokazati svoje vrijednosti! Dođite i ostanite malo duže na upoznavanju! 

Uživajte u vođenim turama – pošaljite elektronsko pismo Planinarskom društvu "Mrsinj" iz Korenice na pdmrsinj@gmail.com  i dogovorite hodačku ili biciklističku turu. Uživajte u rekreaciji s lokalnim vodičima!!

Ljubitelj ste brdskog biciklizma? Na pravom ste mjestu!
Općina i Turistička zajednica Plitvičkih jezera pripremili su za vas dodatne staze na kojima možete uživati u rekreaciji i razgledavanju, a Korenica je i domaćin poznate rekreativne utrke Adria Bike Maraton u lipnju.

Biciklistički klub Orbis iz Korenice aktivno je sudjelovao u trasiranju staza, a neki od njegovih članova djelatnici su Hrvatskih šuma koje skrbe o šumskim područjima gdje staze prolaze.
Dečki iz Orbisa mogu vam biti izvrsni vodiči, samo im se ranije najavite na: bicklub.orbis@gmail.com i uživajte u turama na dva kotača!
Više informacija o stazama i zanimljivostima uz njih možete dobiti i ovdje: http://www.plitvice-active.com/

Korenica je domaćin i rekreativne utrke Adria Bike Maraton

Zajedno za Zdrav i Čist Okoliš

 • recikliranje je još uvijek problem na ovom području, molimo vas da uklonite višak ambalaže prije vašeg putovanja;
 • istražiti Korenicu i okolicu pješice, biciklom, u kočiji ili koristite javni prijevoz - odmorite svoj automobil i pomognite u smanjenju emisije štetnih ispušnih plinova;
 • molimo vas nemojte ostavljeti smeće u prirodi - ponesite ga sa sobom do prve kante za smeće;
 • kada kupujete za svoje putovanje, odaberite namirnice koje dolaze u biorazgradivom pakiranju;
 • ako je moguće kupite prehrambene proizvode u rinfuzi, koristeći vrećice i posude za višekratnu upotrebu;
 • ponesite boce za višekratnu upotrebu - smanjite upotrebu jako štetne plastike;
 • koristite višekratne termo boce za kavu, većina komercijalnih šalice se ne može reciklirati;
 • budite odgovorni u trošenju energije i vode;
 • odlučiti za digitalne verzije karata, umjesto papirnih.
Hvala na brizi i suradnji u zaštiti prirode!!

Dobro došli u dom Nacionalnog parka Plitvička jezera!

GWT2P - Eko i Aktivno!

Podijeli:

Povezani članci:

Podijeli misao...