Događanja i najave

Etno Šindra Saborsko

Više informacija o događaju

Dogovorite demonstraciju i posjetite jedinog preostalog tradicionalnog proizvođača drvene šindre, ″šimle″ u RH. 
Etno Šindra uvrštena je u registar kulturnih dobara RH i u popis nematerijalnih kulturnih dobara RH. 

Najavite svoju posjetu nekoliko dana unaprijed na ove kontakte:
 "Etno Šindra", Kuselj 8, Saborsko, NP Plitvička jezera
Tel: +385(0)98 246-138
E-mail: etnosindra@gmail.com 

Saznajte više o ovoj stoljetnoj tradiciji i pružite podršku očuvanju ugrožene tradicijske kulture!
Hvala na podršci! :)
 

Lokacija

Podijeli:

Podijeli misao...