Naša Zelena Misija

GWT2P Misija i Vizija

I vi ste, dragi posjetitelji i gosti, važan dio naše misije i vizije, bez vaše pomoći prirodu nećemo moći zaštiti i staviti u funkciju održivog razvoja!
Budite naši partneri!

Promjena za prirodu! Briga za ljude!

Naša misija

 Da odgovorno i snažno pridonesemo održivom i regenerativnom razvoju naših lokalnih zajednica i zaštićenih parkova prirode te revitalizaciji depopuliranih ruralnih područja.

Da pomognemo podići svijest o važnosti sudjelovanja cjelokupnog društva u očuvanju prirodne i kulturne baštine i zaštiti ugroženih biljnih i životinjskih vrsta.

Da unaprijedimo ekološku održivost i podignemo lokalni životni standard kreiranjem smislenog odnosa između parkova i lokalnih zajednica, zajednički promičemo lokalne poduzetnike, njihove proizvode i proizvodno-orijentirane djelatnosti te razne usluge koje su podjednako ugodne i zdrave za vas i usklađene s vašim vrijednostima.

Nova svijest - Nova vizija

Naša vizija je prosperitetan, održiv i inkluzivan život u trajnom miru, zajedništvu i zdravom i sigurnom okolišu. 

 NP Plitvička jezera, HR - NP Una, BA 
Općina Plitvička jezera, HR - Grad Bihać, BA

GWT2P - Bogatstvo različitosti!
GWT2P - Bogatstvo Tradicija!
GWT2P - briga za ljude i prirodu!

Dvije Strane Iste Medalje 
Turizam u Nacionalnim Parkovima 

Nemilosrdan tempo modernog života motivira sve veći broj ljudi da za svoj oporavak odaberu neko od zaštićenih područja bogate bioraznolikosti i netaknute ljepote, osobito ona svjetske baštine, omogučivši tako da se nacionalni parkovi prometnu u vodeće turističke atrakcije.
I tu počinje naša priča.

Naša regionalna destinacija na maloj prostornoj udaljenosti ima čak dva nacionalna parka, i iako turizam nudi dobro poznate prednosti, sam porast broja posjetitelja predstavlja sve veću prijetnju parkovima.

Pored porasta broja gostiju, danas se promijenio i način na koji se želi koristiti zaštićene prostore, pa tako uz miran krajobraz brojni gosti u nacionalnim parkovima žele uživati i u svojim omiljenim sportovima i razonodi.
Nažalost, često puta nesvjesni da zbog količine turizma i aktivnosti nastaju mnogobrojni problemi koji značajno pridonose ugrožavanju i propadanju tih istih područja iznimne prirodne i kulturne vrijednosti u kojima svi želimo uživati.

I naša 2Parka suočena su s problemima ugroze prirodne baštine!

Plitvička jezera su između ostalog pritisnuta prenapučenošću i svim posljedicama koje ona vuče za sobom, dok je Una, između ostalog, suočena s posljedicama velike otvorenosti parka prema cijeloj paleti vodenih i kopnenih sportova.

U brojnim, sada visoko ugroženim parkovima svijeta ove okolnosti su se pokazale pogubne za zaštićene ekosustave!

Turizam u nacionalnim parkovima može biti jaka pozitivna sila, no samo zajedničkim djelovanjem možemo smanjiti i zaustaviti negativne učinke turizma na vrijednu zaštćenu baštinu.

Poštujte pravila nacionalnih parkova!Poštujte pravila nacionalnih parkova!

Globalni Problem

U brojnim nacionalnim parkovima diljem svijeta šteta je već učinjena, a za mnoge kojima prijeti ista sudbina predstoji da odlučno djeluju i spriječe akumuliranje brojnih negativnih učinaka na prirodnu i kulturnu baštinu, i upravo stoga je pravovremena posvećenost rješavanju ovih problema od presudne važnosti.

A ovo su tri glavna područja negativnog utjecaja:

 • iscrpljivanje prirodnih resursa - prekomjerna potrošnja vodnih resursa za smještajne kapacitete, bazene i osobnu upotrebu, veliki pritisak na lokalne izvore energije, opskrbu hranom, degradacija zemljišta uvjetovana izgradnjom smještajnih kapaciteta i ostala infrastrukture,...
 • onečišćenja  - zagađenje zraka, buka, gomilanje krupnog otpada i smeća, povećanje količine otpadnih voda i zagađanja istim,...
 • fizički učinci  - građevinske aktivnosti i razvoj infrastrukture, krčenje šuma i neodrživo korištenje zemljišta, izgažena vegetacija.

Uništavanjem zaštićenih područja ne nestaje samo naša potreba za obilaskom takvih prostora, nestaju i važni ekosustavi koji vrve bioraznolikošću, a bez koje mi ljudi kao rasa ne možemo opstati.

U ovakvoj gužvi ne čuju se ni prirodni zvuci!Opasno opterećenje!

Poziv na Akciju

Neke od vodećih organizacije za zaštitu okoliša i prirode opetovano upozoravaju na ozbiljan problem i zovu na globalnu akciju!

UN za okoliš (UNEP) i Međunarodni savez za očuvanje prirode (IUCN)
U svom izvješću "Zaštićena Planeta 2016"  UNEP i IUCN upozoravaju da su neki od biološki najraznolikijih ekosustava svijeta u opasnosti!
Izvješće 2016https://www.protectedplanet.net/c/protected-planet-report-2016

UNESCO Odbor za svjetsku baštinu
Odbor za svjetsku baštinu sastavio je Listu mjesta svjetske baštine u opasnosti - već se 55 područja nalazi na popisu!
List of Danger: http://whc.unesco.org/en/danger/

Podizanje Javne Svijesti

"Značajni problemi s kojima se suočavamo ne mogu biti riješeni na nivou razmišljanja koje je probleme kreiralo."

Dok god tretiramo našu planetu i prirodu kao resurse za jednokratnu upotrebu, ostajemo zarobljeni u zatvorenom i samodestruktivnom krugu!
Razina svijesti i način razmišljanja koji dugi niz godina akumuliraju velike probleme u našim društvima, podjednako ugrožavajuće za ljude i prirodu, ne mogu donijeti nova rješenja, već samo nove probleme.

Za izlaz iz ovog "začaranog kruga" nužna je nova svijest i zajednički, proaktivan rad svih ljudi koji mogu doprinijeti općem boljitku.

Ekosustav jezera - zaštićen ali ugrožen!Krhki i visoko ugroženi ekosustavi!

Turizam bez svake sumnje predstavlja važan izvor prihoda i zapošljavanja, zato je neobično važno osvijestiti da u isto vrijeme predstavlja i veliku prijetnju samom okolišu i područjima koja su zaštićena - dok ne bude prekasno!

Parkovi su izdvojeni i zaštićeni iz važnog razloga, oni su naša nacionalna prirodna bogatstva i kao takva primarno dostupna za istraživanja i edukacije. 

Naravno, parkovi su dostupni i za sve one koji traže spokoj i odmor od modernog života, ali svi oni koji traže mir u nacionalnim parkovima pronalaze na veliku prepreku - tisuće i tisuće drugih koji traže istu stvar u isto vrijeme.

A ovo su najštetnije posljedice masovnog turizma:

1. ZAGAĐENJE: porast broja turista s automobilima uzrokuju velika onečišćenja zraka i buku, a posljedično i prirodne poremećaje koji uzrokuju znatnije atmosferske poremećaje.
2. AKUMULACIJA SMEĆAproblem za nacionalne parkove ali i okolne lokalne zajednice. Više ljudi, više smeća! Ostaci prehrambenih namirnica i drugi otpadni materijali često se odbaciju u prirodu. Dodatni problem predstavlja i neadekvatna infrastruktura za gospodarenje otpadom na razini lokalnih zajednica koja proizvodi znatne štete na ekosustavima.
3. IZGAŽENOST VEGETACIJEuzrokovana je intenzivnom upotrebom zemljišta, često izvan definiranih staza i bez razdoblja mirovanja, koje za posljedicu ima gubitak biološke raznolikosti (uništavanje mladica, posljedično gubitak drveća i opadanje broja životinjskih vrsta, erozije tla,…).
4. PRENAPUĆENOST: veliki problem tijekom vrhunca sezone kada broj posjetitelja znatno premašuje opteretne kapacitete parkova. Za to su vrijeme turisti brojniji i od lokalnog stanovništva, što znači preusmjeravanje i opterećenje lokalnih resursa i usluga (poglavito pitke vode) koje pritom stvaraju nestašice i ozbiljnu opasnost od degradacije ekosustava.
5. OTPADNE VODE: brojnost turističkih objekata i često neadekvatan ili nepostojeći integrirani sustav upravljanja otpadnim vodama dovodi do onečišćenja pitkih vodnih resursa koja ugrožavaju zdravlje ljudi i nanose veliku štetu flori i fauni.
6. UPRAVLJANJE DIVLJIM ŽIVOTINJAMApodručja u okruženju nacionalnih parkova, a često i područja u samim parkovima, razvijaju se za stanovanje ili smještajne kapacitete, poljoprivredu, šumarstvo i ostalo, ostavljajući pritom zaštićene životinjske vrste zarobljene unutar parkova. Životinje ne prepoznaju umjetne granice i moraju se kretati kako bi se prehranile, parile ili selile. Stoga životi mnogih vrsta ovise o ekološkim koridorima za migracije, uključujući i teritorije izvan parkova.

Primjer koridora za divlje životinje Koridor za divlje životinje u Njemačkoj

Kako će turizam djelovati na zaštićena područja i lokalne zajednice ovisi o zajedničkoj odluci i suradnji. Turizam pomaže nacionalnim parkovima da lakše ispunjavaju svoju primarna odgovornost i svrhu, a to je zaštita prirode i promicanje znanstvenog istraživanja i obrazovanja.

Kako bi ispunili te zadatke, parkovi trebaju i ljudske i financijske resurse, a u isto vrijeme i lokalni stanovnici u velikoj mjeri ovise o turizmu kao važnom izvoru prihoda i zapošljavanja i zaposlenost.

Upravo zato što je turizam važan svima, problem zaštite prirode zahtijeva zajedničke napore nacionalnih parkova, lokalnih zajednica (građana i službenika) i posjetitelja!

Postani dio Rješenja

Bez obzira kojem dijelu ovog trolista pripadali, svi smo bitni i samo zajedničkim zalaganjem možemo doprinijeti boljitku, a obrazovanje i stjecanje znanja presudni su za razvoj više svijesti i kritičkog razmišljanja. Obrazovanjem i mi postajemo dio rješenja i pridonosimo stvaranju kritične mase ljudi koji se zalažu za zajedničke ciljeve lokalno, regionalno i globalno. 

Pozivamo vas da prilikom obilaska parkova saznate što više o tome zašto su baš ta područja zaštićena, koliko su krhki ekosustavi koje čuvaju i s kakvim se problemima zaštite parkovi susreću.

Što više znamo, lakše ćemo pomoći u zaštiti svojim ponašanjem.
Pogledajte našu podstranicu "Biseri prirodne baštine" koja je pripremljena da vam u tome malo pomogne!

Zaštita ugroženih vrsta!

Neka Temeljna Znanja

Zašto je biološka raznolikost toliko važna?
Svaka vrsta bez obzira koliko mala bila (životinje, biljke, njihova staništa i geni) i ekosustav kojem pripada, ima vrlo važnu ulogu u odvijanju kompleksnih procesa.
Ekosustavi filtriraju i pročišćavaju vodu i zrak, reguliraju klimatske procese, razgrađuju otpad i recikliraju hranjive tvari, štite od poplava, održavaju plodnost tla te osiguravaju prirodne resurse (kao što je hrana,...).
Sva poljoprivreda fundamentalno ovisi o bioraznolikosti, kao i morski i slatkovodni izvori hrane.

Biološka raznolikost je temelj ljudskog postojanja - naš sustav za održanje života! 

Koja je važnost divljih vrsta?
Pod divlje vrste podrazumijevamo sve životinje (sisavce, ptice, ribe, itd.) koje žive u divljini i u svim ekosustavima (šumama, rijekama, jezerima, ravnicama, travnjacima, pustinjama,...) kao i ostale vrste divljeg života od mikroorganizama do vegetacije i gljiva.
Svaka vrsta funkcionira s određenom ulogom - kao predator, kao plijen, kao razgrađivač ili konzervator i na taj način čuva ekološku ravnotežu.

Divlje vrste imaju presudnu ulogu u održavanju krhke ekološke ravnoteže naše planete!

Divlji svijet traži naše znanje i razumijevanje!

Ako uzmemo u obzir koliko je svaka vrsta bitna za opstanak života kakvog znamo, shvatit ćemo koliko je zabrinjavajuć podatak da se naša planeta sada nalazi usred šestog masovnog izumiranja biljaka i životinja, koji su znanstvenici uputili svjetskoj javnosti sa zgrade UN-a 2014. godine.

Znanstvenici upozoravaju da nam u idućih 100 godina prijeti gubitak 50% vrsta na planeti!!

Glavni uzrok tog procesa su ljudske aktivnosti i industrija!

Danas znamo da je najveća prijetnja s kojom se suočavaju brojne vrste široko rasprostranjena destrukcija njihovih staništa. Najugroženija je populacija kralježnjaka, a mi već sada možemo učiniti bar nešto za zaštitu divljih vrsta i njihovih staništa.

 • Upoznajte ugrožene vrste na područjima gdje živite i boravite - saznajte koliko je zanimljiv i važan životinjski svijet.
 • Osigurajte sigurno skladištenje svog smeća - nemojte mamiti divlje životinje u naseljena mjesta gdje im prijete brojne opasnosti.
 • Posadite autohtonu vegetaciju u svom vrtu - osigurajte staništa za biljni i životinjski svijet i privucite autohtone insekate poput pčela i leptira bitnih za oprašivanje.
 • Smanjite ili prestanite upotrebljavati otrovne herbicide i pesticide - to su veliki zagađivači koji vrlo opasno utječu na biljni i životinjski svijet na mnogim razinama.
 • Prijavite bilo koji oblik ugroze ugroženih vrsta - ubijanje, hvatanje ili prisiljavanje ugrožene životinje na zatočeništvo je okrutno i protuzakonito.
 • Posjetite nacionalne parkove, utočišta i druge otvorene prostore divljine - uključite se u volontiranje i saznajte više zanimljivih činjenica.

GWT2P - Eko i Aktivno!
Pomozite Očuvati i Zaštiti

Jednom kada odlučimo krenuti u smjeru zaštićenih područja pokušajmo slijediti neka od temeljnih pravila, mnogo toga može biti učinjeno kako bi se zaštitili nacionalni parkovi i prirodni okoliš! 

Pogledajmo neke od zaštitnih mjera koje možemo odmah početi primjenjivati:

1. "PLANIRAJ I PRIPREMI" - kad god ti to dopuštaju životne okolnosti dogovori svoje putovanje u područja zaštićene prirode izbjegavajući špicu sezone, pomogni u smanjenju negativnog utjecaja na okoliš koje je tada na jako visokoj razini i istovremeno omogući sebi istinski užitak boravka u prirodi bez strašnih gužvi.
2. "SMANJI UPOTREBU AUTOMOBILA"  - parkiraj svoj automobil po dolasku i odaberi ekološke oblike kretanja za svoje dnevne izlete u destinaciji, kao što su hodanje i biciklizam. Aktivno putovanje i aktivan odmor u destinaciji ključ su u borbi protiv zagađenja zraka i buke, a istovremeno imaju i brojne zdravstvene prednosti.
3. "OSTANI NA STAZI" - kreći se po trajnim površinama, kao što su utvrđene i uhodane staze. Izbjegavaj prečace! To je jako važno kako bi izbjegli gaženje i uništavanje vegetacije.
4. "ISTRAŽI LOKALNO" - od rekreacije do kulturnih i zabavnih sadržaja, nakon obilaska zaštićenih područja usmjeri svoju pozornost na lokalne zajednice u okruženju. Istraži naše lokalno! Brojne su i jednako lijepe opcije u okruženju naša 2Parka, od prirodnih ljepota do zanimljivih i šarolikih sadržaja i događanja. Jedi lokalno, a ne u stranim brendiranim lancima koji akumuliraju velike količine smeća/otpada i troše ogromne količine energije! Jedi u lokalnim restoranima jer je to bolje za tvoje zdravlje (svježe, sezonske namirnice!), boljeg je okusa, a time i doprinosiš lokalnom gospodarstvu i zajednici. Bar jedan dan u tjednu neka bude bez mesa,  jer je mesna industrija jedan od najvećih zagađivača okoliša!
5. "NE OSTAVLJAJ TRAGOVE" - recikliraj i kupuj ekološki prihvatljive proizvode - izbjegavaj proizvode koji su napravljeni uništavanjem staništa divljih životinja (poput kišnih šuma!), prije putovanja ukloni sav višak ambalaže, koristi boce za vodu i kavu za višekratnu upotrebu (izbjegavaj plastiku!!). Pomozi nam spriječiti nagomilavanje smeća i otpada u nacionalnim parkovima i lokalnim zajednicama.
6. "OGRANIČI KOLIČINU PLASTIKE KOJU KUPUJEŠ" - recikliraj ono što koristiš, nikako ne bacaj plastiku u prirodu jer uzrokuje velika zagađenja i predstavlja veliku opasnost za ljude i mnoge ugrožene vrste;
7. "NE BACAJ SMEĆE U PRIRODU" - odloži smeće i otpad u adekvatne spremnike ili ponesi sa sobom.
8. "ŠTEDI ENERGIJU I VODU" - isključi i iskopčaj aparate, svjetla i prekidače kada napuštaš sobu ili apartman, izaberi kraće tuširanje umjesto kupki, objesi ručnike da se osuše (rađe nego da se peru svaki dan!), zatvori pipu dok pereš zube i sl. Sve su češća sušna razdoblja, a uz veću potrošnju vode problem postaje sve gori, uslijed čega pate i ljudi i divlji svijet.
9. "OSTAVI ŠTO NAĐEŠ" - biljke, životinje, stijene i artefakti su zaštićeni i treba ih ostaviti i ostalima za upoznavanje i uživanje.
10. "POŠTUJ DIVLJI SVIJET" - promatraj divlje životinje iz sigurne i pristojne udaljenosti, ne uznemiravaj ih i ne hrani.
11. "SLIJEDI PRAVILA I SMJERNICE" - prati upute o tome koje aktivnosti (rekreacija, razonoda,...)  i na koji način smiješ realizirati na pojedinim područjima zaštićene prirode.
12."POŠTUJ LOKALNO" - primijeni ove ekološke mjere i na područja izvan granica nacionalnih parkova, poštuj lokalnu kulturu, gospodarstvo i okoliš bez obzira na kojem se kraju svijeta nalaziš.

Podržite lokalnu tradicijsku kulturu!

I još nešto vrlo važno!
Shhh!! Očuvajmo prirodne zvukove u nacionalnim parkovima!
Budimo tihi u prirodi!

Zajedno možemo napraviti razliku, hvala za iskazanu brigu i sudjelovanje!

Zajedno za održivi turizam i razvoj

Prigrlite Eko Odgovorno

  Prigrlite Ekološki Odgovorna Putovanja!

Turizam može znatno doprinijeti zaštiti okoliša i lokalnom održivom razvoju. Tu nužnu ravnotežu između socijalnih, ekonomskih i ekoloških elemenata na razini lokalnih zajednica i nacionalnih parkova može se postići jedino stvaranjem održivog sustava koji uključuje ekoturizam u svom originalnom značenju. 

Vaša uloga kao putnika i gosta u tom sustavu je vrlo važna, putovanje ne mora biti ekološki destruktivno!

Svi imamo moć pozitivnog utjecaja na okoliš slijedeći gore navedene korake i zahtijevajući isto od domaćina i mjesta koje posjećujemo i u kojima boravimo!

Naše aktivnosti mogu poboljšati prirodnu resursnu osnovu o kojoj ovisi život lokalnog stanovništva!

Pogledajmo što je ekoturizam po definiciji:

 • "Ekološki odgovorno putovanje i obilazak relativno neuznemirenih prirodnih područja kako bi se uživalo i cijenilo prirodu (i sve popratne kulturne značajke - podjednako prošle i sadašnje), putovanje koje ima mali utjecaj na okoliš, promiče očuvanje i osigurava korisnu i aktivnu društveno-ekonomsku uključenost lokalnog stanovništva." 
  (Međunarodni savez za očuvanje prirode, IUCN)
 • "Odgovorno putovanje u prirodna područja koje čuva okoliš, podupire dobrobit lokalnog stanovništva i uključuje tumačenje i obrazovanje."
  (Međunarodno društvo za ekoturizam, TIES).
Zajedničkim nastojanjem možemo spriječiti osiromašenje prirodnih resursa i negativne promjene u važnim ekosustavima!!

Podržite Naše Lokalno!

 Disperzijom šarolikih i zanimljivih turističkih aktivnosti i događanja po lokalnim zajednicama možemo zajedno podržati razvoj ekoturizma.

Otkrijte i naše lokalno i zajedno s nama pomognite očuvati prirodni okoliš i poduprijeti dobrobit lokalnog stanovništva!

Dobrodošli u GWT2P destinaciju!
 Eko i Aktivno Istraživanje!

Podijeli:

Povezani članci:

Podijeli misao...