Naša Zelena Misija

GWT2P Misija i Vizija

I vi ste, dragi posjetitelji i gosti, važan dio naše misije i vizije, bez vaše pomoći prirodu nećemo moći zaštiti i staviti u funkciju zelenog razvoja!
Budite naši partneri!

Promjena za prirodu! Briga za ljude!

Naša misija

 Da odgovorno i snažno pridonesemo zelenom i regenerativnom razvoju naših lokalnih zajednica i zaštićenih parkova prirode te revitalizaciji depopuliranih ruralnih područja.

Da pomognemo podići svijest o važnosti sudjelovanja cjelokupnog društva u očuvanju prirodne i kulturne baštine i zaštiti ugroženih biljnih i životinjskih vrsta.

Da unaprijedimo ekološku održivost i podignemo lokalni životni standard kreiranjem smislenog odnosa između parkova i lokalnih zajednica, zajednički promičemo lokalne poduzetnike, njihove proizvode i proizvodno-orijentirane djelatnosti te razne usluge koje su podjednako ugodne i zdrave za vas i usklađene s vašim vrijednostima.

Nova svijest - Nova vizija

Naša vizija je regenerativan, održiv i inkluzivan života u trajnom miru, zajedništvu te zdravom i sigurnom okolišu! 

 NP Plitvička jezera, HR - NP Una, BA 
Općina Plitvička jezera, HR - Grad Bihać, BA

GWT2P - Bogatstvo različitosti!
GWT2P - Bogatstvo Tradicija!
GWT2P - briga za ljude i prirodu!

Dvije Strane Iste Medalje 
Turizam u Nacionalnim Parkovima 

Nemilosrdan tempo modernog života motivira sve veći broj ljudi da za svoj odmor i oporavak odaberu neko od područja bogate bioraznolikosti i netaknute ljepote, osobito ona svjetske baštine. Taj rastući trend omogućio je da se brojni nacionalni parkovi prometnu u vodeće svjetske turističke atrakcije.
I tu počinje naša priča.

Naša regionalna destinacija na maloj prostornoj udaljenosti ima čak dva nacionalna parka, i iako turizam nudi dobro poznate prednosti, sam porast broja posjetitelja predstavlja sve veću prijetnju parkovima.

Danas se naime, pored porasta broja gostiju, promijenio i način na koji posjetitelji žele koristiti zaštićene prostore, pa tako uz miran krajobraz brojni gosti u nacionalnim parkovima, i tik uz najatraktivnije dijelove, žele uživati i u svojim omiljenim razonodama.
Nažalost često puta nesvjesni da zbog količine turizma i aktivnosti nastaju mnogobrojni problemi koji značajno pridonose ugrožavanju i propadanju tih istih područja, iznimne prirodne i kulturne vrijednosti, u kojima svi želimo uživati.

I naša 2Parka suočena su s problemima ugroze prirodne baštine!

Plitvička jezera su između ostalog pritisnuta prenapučenošću i svim posljedicama koje ona vuče za sobom, dok je Una, između ostalog, suočena s posljedicama velike otvorenosti parka prema cijeloj paleti vodenih i kopnenih sportova.

U brojnim, sada visoko ugroženim, parkovima svijeta ove su okolnosti bile pogubne za zaštićene ekosustave!

Turizam može biti jaka pozitivna sila samo zajedničkim djelovanjem, jedino tada možemo smanjiti i zaustaviti negativne učinke turizma na prirodu i vrijednu zaštićenu baštinu.

Poštujte pravila nacionalnih parkova!Poštujte pravila nacionalnih parkova!

Globalni Problem

U brojnim nacionalnim parkovima diljem svijeta šteta je već učinjena, a za mnoge kojima prijeti ista sudbina predstoji da odlučno djeluju i spriječe akumuliranje brojnih negativnih učinaka na prirodnu i kulturnu baštinu, i upravo stoga je pravovremena posvećenost rješavanju ovih problema od presudne važnosti.

A ovo su tri glavna područja negativnog utjecaja na zaštićenu baštinu:

 • iscrpljivanje prirodnih resursa - kao što je prekomjerna potrošnja vodnih resursa za smještajne kapacitete, bazene i osobnu upotrebu, veliki pritisak na lokalne izvore energije, opskrbu hranom, degradacija zemljišta uvjetovana izgradnjom smještajnih kapaciteta i ostale infrastrukture,...
 • onečišćenja  - zagađenje zraka, buka, gomilanje krupnog otpada i smeća, povećanje količine otpadnih voda i zagađanja istim,...
 • fizički učinci  - građevinske aktivnosti i razvoj infrastrukture, krčenje šuma i neodrživo korištenje zemljišta, izgažena vegetacija.

Uništavanjem zaštićenih područja ne nestaje samo naša potreba za obilaskom takvih prostora, nestaju i važni ekosustavi koji vrve bioraznolikošću bez koje mi ljudi kao rasa ne možemo opstati.

Na našoj planeti zaštićeno je samo oko 15,4% kopnene površine i samo oko 3,4% oceanske površine, što samo po sebi nije dovoljno da se osigura opstanak raznolikih vrsta i ekosistema. (Izvješće "Zaštićena Planeta 2016", niže u tekstu)

U svijetu koji nemilosrdno uništava prirodu, taj mali broj zaštićenog prostora predstavlja zadnju liniju obrane za opstanak važne bioraznolikosti, a sada smo došli do toga da i ta područja moramo dodatno čuvati od sve veće ugroze.

Naša je namjera da budemo među prvima koji će i područja koja se naslanjaju na nacionalne parkove održavati na način koji će omogućiti da se sačuva što je moguće veća bioraznolikost.

U ovakvoj gužvi ne čuju se ni prirodni zvuci!Opasno opterećenje!

Poziv na Akciju

Neke od vodećih organizacije za zaštitu okoliša i prirode opetovano upozoravaju na ozbiljan problem i zovu na globalnu akciju!

UN za okoliš (UNEP) i Međunarodni savez za očuvanje prirode (IUCN)
U svom izvješću "Zaštićena Planeta 2016"  UNEP i IUCN upozoravaju da su neki od biološki najraznolikijih ekosustava svijeta u opasnosti!
LinkProtected Planet Report 2016

UNESCO Odbor za svjetsku baštinu
Odbor za svjetsku baštinu sastavio je listu mjesta svjetske baštine u opasnosti - već se 55 područja nalazi na popisu!
Link: List of Danger

Podizanje Javne Svijesti

"Značajni problemi s kojima se suočavamo ne mogu biti riješeni na nivou razmišljanja koje je probleme kreiralo."

Dok god tretiramo našu planetu i prirodu kao resurse za jednokratnu upotrebu ostajemo zarobljeni u zatvorenom i samodestruktivnom krugu!
Razina svijesti i način razmišljanja koji dugi niz godina akumuliraju velike probleme u našim društvima, podjednako ugrožavajuće za ljude i prirodu, ne mogu donijeti nova rješenja, već samo nove probleme.

Za izlaz iz ovog samodestruktivnog scenarija nužna je nova svijest i zajednički, proaktivan rad svih ljudi koji mogu doprinijeti općem boljitku.

Ekosustav jezera - zaštićen ali ugrožen!Krhki i visoko ugroženi ekosustavi!

Turizam bez svake sumnje predstavlja važan izvor prihoda i zapošljavanja, zato je neobično važno osvijestiti da u isto vrijeme predstavlja i veliku prijetnju samom okolišu i područjima koja su zaštićena - dok ne bude prekasno!

Parkovi su izdvojeni i zaštićeni iz važnog razloga, oni su naša nacionalna prirodna bogatstva i kao takva primarno dostupna za istraživanja i edukacije. 

Naravno, parkovi su dostupni i za sve one koji traže spokoj i odmor od modernog života, ali svi oni koji traže mir u nacionalnim parkovima nailaze na veliku prepreku - tisuće i tisuće drugih koji traže istu stvar u isto vrijeme.

Pogledajmo što ta masovnost čini parkovima:

1. ZAGAĐENJE: porast broja turista s automobilima uzrokuju velika onečišćenja zraka i buku, a posljedično i prirodne poremećaje te znatnije atmosferske poremećaje.
2. AKUMULACIJA SMEĆAproblem za nacionalne parkove ali i okolne lokalne zajednice. Više ljudi, više smeća! Ostaci prehrambenih namirnica i drugi otpadni materijali često se odbaciju u prirodu. Dodatni problem predstavlja i neadekvatna infrastruktura za gospodarenje otpadom na razini lokalnih zajednica koja proizvodi znatne štete na ekosustavima.
3. IZGAŽENOST VEGETACIJEuzrokovana je intenzivnom upotrebom zemljišta, često izvan definiranih staza i bez razdoblja mirovanja, koje za posljedicu ima gubitak biološke raznolikosti (uništavanje mladica, posljedično gubitak drveća i opadanje broja životinjskih vrsta, erozije tla,…).
4. PRENAPUĆENOST: veliki problem tijekom vrhunca sezone kada broj posjetitelja znatno premašuje opteretne kapacitete parkova. Za to su vrijeme turisti brojniji i od lokalnog stanovništva, što znači preusmjeravanje i opterećenje lokalnih resursa i usluga (poglavito pitke vode) koje pritom stvaraju nestašice i ozbiljnu opasnost od degradacije ekosustava.
5. OTPADNE VODE: brojnost turističkih objekata i često neadekvatan ili nepostojeći integrirani sustav upravljanja otpadnim vodama dovodi do onečišćenja pitkih vodnih resursa koja ugrožavaju zdravlje ljudi i nanose veliku štetu flori i fauni.
6. UPRAVLJANJE DIVLJIM ŽIVOTINJAMApodručja u okruženju nacionalnih parkova, a često i područja u samim parkovima, razvijaju se za stanovanje ili smještajne kapacitete, poljoprivredu, šumarstvo i ostalo, ostavljajući pritom zaštićene životinjske vrste zarobljene unutar parkova. Životinje ne prepoznaju umjetne granice i moraju se kretati kako bi se prehranile, parile ili selile. Stoga životi mnogih vrsta ovise o ekološkim koridorima za migracije, uključujući i teritorije izvan parkova.

Primjer koridora za divlje životinje Koridor za divlje životinje u Njemačkoj

Kako će turizam djelovati na zaštićena područja i lokalne zajednice ovisi o zajedničkoj odluci i suradnji. Turizam bez svake sumnje pomaže nacionalnim parkovima da lakše ispunjavaju svoju primarnu odgovornost i svrhu, a to je zaštita prirode i promicanje znanstvenog istraživanja i obrazovanja. Istovremeno i životi brojnih stanovnika u lokalnim zajednicama ovise o turizmu kao važnom izvoru prihoda i zapošljavanja.

Upravo zato što je turizam važan svima, problem zaštite prirode zahtijeva zajedničke napore nacionalnih parkova, lokalnih zajednica (građana i službenika) i posjetitelja!

Postani dio Rješenja

Bez obzira kojem dijelu ovog trolista pripadali, svi smo bitni i samo zajedničkim zalaganjem možemo doprinijeti boljitku, a obrazovanje i stjecanje znanja presudni su za razvoj više svijesti i kritičkog mišljanja. 

Kritičko mišljenje je neovisno mišljenje čija je polazna točka informacija i osvještavanje problema koje valja riješiti. Ono se vodi razložnom argumentacijom i nije podložno manipulaciji.

Obrazovanjem i mi postajemo dio rješenja i pridonosimo stvaranju kritične mase ljudi koji se zalažu za zajedničke ciljeve lokalno, regionalno i globalno. 

Pozivamo vas stoga da prilikom obilaska parkova saznate što više o tome zašto su baš ta područja zaštićena, koliko su krhki ekosustavi koje čuvaju i s kakvim se problemima zaštite parkovi susreću.

Što više znamo, lakše ćemo pomoći u zaštiti svojim ponašanjem.
Pogledajte našu podstranicu "Biseri prirodne baštine" koja je pripremljena da vam u tome malo pomogne!

Zaštita ugroženih vrsta!

Neka Temeljna Znanja

Zašto je biološka raznolikost toliko važna?
Svaka vrsta, bez obzira koliko mala bila (životinje, biljke, njihova staništa i geni) i ekosustav kojem pripada, ima vrlo važnu ulogu u odvijanju kompleksnih procesa.
Ekosustavi filtriraju i pročišćavaju vodu i zrak, reguliraju klimatske procese, razgrađuju otpad i recikliraju hranjive tvari, štite od poplava, održavaju plodnost tla te osiguravaju prirodne resurse (kao što je hrana,...).
Sva poljoprivreda fundamentalno ovisi o bioraznolikosti, kao i morski i slatkovodni izvori hrane.

Biološka raznolikost je temelj ljudskog postojanja - naš sustav za održanje života! 

Koja je važnost divljih vrsta?
Pod divlje vrste podrazumijevamo sve životinje (sisavce, ptice, ribe, itd.) koje žive u divljini i u svim ekosustavima (šumama, rijekama, jezerima, ravnicama, travnjacima, pustinjama,...) kao i ostale vrste divljeg života od mikroorganizama do vegetacije i gljiva.
Svaka vrsta funkcionira s određenom ulogom - kao predator, kao plijen, kao razgrađivač ili konzervator i na taj način čuva ekološku ravnotežu.

Divlje vrste imaju presudnu ulogu u održavanju krhke ekološke ravnoteže naše planete!

Divlji svijet traži naše znanje i razumijevanje!

Ako uzmemo u obzir koliko je svaka vrsta bitna za opstanak života kakvog znamo, shvatit ćemo koliko je zabrinjavajuć podatak upućen svjetskoj javnosti sa zgrade UN-a 2014. godine, da se naša planeta sada nalazi usred šestog masovnog izumiranja biljaka i životinja.

Znanstvenici upozoravaju da nam u idućih 100 godina prijeti gubitak 50% vrsta na planeti!!

Glavni uzrok tog procesa su ljudske aktivnosti i industrija!

Danas znamo da je najveća prijetnja s kojom se suočavaju brojne vrste široko rasprostranjena destrukcija njihovih staništa. Najugroženija je populacija kralježnjaka, a mi već sada možemo učiniti bar nešto za zaštitu divljih vrsta i njihovih staništa.

 • Upoznajte ugrožene vrste na područjima gdje živite i boravite - saznajte koliko je zanimljiv i važan životinjski svijet.
 • Osigurajte sigurno skladištenje svog smeća - nemojte mamiti divlje životinje u naseljena mjesta gdje im prijete brojne opasnosti.
 • Posadite autohtonu vegetaciju u svom vrtu - osigurajte staništa za biljni i životinjski svijet i privucite autohtone insekate poput pčela i leptira bitnih za oprašivanje.
 • Smanjite ili prestanite upotrebljavati otrovne herbicide i pesticide - to su veliki zagađivači koji vrlo opasno utječu na biljni i životinjski svijet na mnogim razinama.
 • Prijavite bilo koji oblik ugroze ugroženih vrsta - ubijanje, hvatanje ili prisiljavanje ugrožene životinje na zatočeništvo je okrutno i protuzakonito.
 • Posjetite nacionalne parkove, utočišta i druge otvorene prostore divljine - uključite se u volontiranje i saznajte više zanimljivih činjenica.

GWT2P - Eko i Aktivno!
Jeste li čuli za "Earth Overshoot Day"?

To je "Dan Zemljina Prekoračenja" kada čovjekova potražnja za ekološkim resursima i uslugama premaši ono što naša planeta može regenerirati tijekom cijele godine.
Dan Zemljina prekoračenja 2017 probijen je već 2. kolovoza, novi "crni" rekord!

Dan prekoračenja izračunava Global Footprint Network, međunarodna neprofitna organizacija s misijom pružanja pomoći u zaustavljanju ekološkog prekoračenja.

Prekoračenja izračunavaju dijeleći biokapacitet planete (količinu ekoloških resursa koje Zemlja može generirati kroz godinu) s ekološkim otiskom čovječanstva (potražnjom čovječanstva za tu godinu) te množeći s 365 dana u godini.
 
Taj izračun iz godine u godinu potvrđuje da:

Nemilosrdno iscrpljujemo prirodne resurse Zemlje na račun budućih generacija, koje će naslijediti malo ili ništa prirodnih resursa neophodnih za život!

Do sedamdesetih godina prošlog stoljeća Ekološki Otisak je bio niži od Zemljinog biokapaciteta, što znači da nije bilo prekoračenja i iscrpljivanja resursa.

Od tada, dan Zemljina prekoračenja dolazi sve ranije i ranije, uz neminovnu reakciju prirode u vidu snažnih i široko rasprostranjenih vremenskih anomalija kojima svi svjedočimo!

Što ostavljamo?!

Pomozite Očuvati i Zaštiti

Svi možemo učiniti naš dio za prirodu - gotovo bez ikakvog napora!

Evo nekoliko izuzetno jednostavnih mjera zaštite koje možemo odmah početi primjenjivati:

1. "PLANIRAJ I PRIPREMI" - kad god ti to dopuštaju životne okolnosti dogovori svoje putovanje u područja zaštićene prirode izbjegavajući špicu sezone, pomogni u smanjenju negativnog utjecaja na okoliš koje je tada na jako visokoj razini i istovremeno omogući sebi istinski užitak boravka u prirodi bez strašnih gužvi.
2. "SMANJI UPOTREBU AUTOMOBILA"  - parkiraj svoj automobil po dolasku i odaberi ekološke oblike kretanja za svoje dnevne izlete u destinaciji, kao što su hodanje i biciklizam. Aktivno putovanje i aktivan odmor u destinaciji ključ su u borbi protiv zagađenja zraka i buke, a istovremeno imaju i brojne zdravstvene prednosti.
3. "OSTANI NA STAZI" - kreći se po trajnim površinama, kao što su utvrđene i uhodane staze. Izbjegavaj prečace! To je jako važno kako bi izbjegli gaženje i uništavanje vegetacije.
4. "ISTRAŽI LOKALNO" - od smještaja, rekreacije do kulturnih i zabavnih sadržaja, nakon obilaska zaštićenih područja usmjeri svoju pozornost na lokalne zajednice u okruženju. Istraži lokalno! Brojne su i jednako lijepe opcije u okruženju naša 2Parka, od prirodnih ljepota do zanimljivih i šarolikih sadržaja i događanja. Jedi lokalno, a ne u stranim brendiranim lancima koji akumuliraju velike količine smeća/otpada i troše ogromne količine energije! Jedi u lokalnim restoranima jer je to bolje za tvoje zdravlje (svježe, sezonske namirnice!), boljeg je okusa, a time i doprinosiš lokalnom gospodarstvu i zajednici. Bar jedan dan u tjednu neka bude bez mesa,  jer je mesna industrija jedan od najvećih zagađivača okoliša!
5. "NE OSTAVLJAJ TRAGOVE" - recikliraj i kupuj ekološki prihvatljive proizvode - izbjegavaj proizvode koji su napravljeni uništavanjem staništa divljih životinja (poput kišnih šuma!), prije putovanja ukloni sav višak ambalaže, koristi boce za vodu i kavu za višekratnu upotrebu (izbjegavaj plastiku!!). Pomozi nam spriječiti nagomilavanje smeća i otpada u nacionalnim parkovima i lokalnim zajednicama.
6. "OGRANIČI KOLIČINU PLASTIKE KOJU KUPUJEŠ" - recikliraj ono što koristiš, nikako ne bacaj plastiku u prirodu jer uzrokuje velika zagađenja i predstavlja veliku opasnost za ljude i mnoge ugrožene vrste.
7. "NE BACAJ SMEĆE U PRIRODU" - odloži smeće i otpad u adekvatne spremnike ili ponesi sa sobom.
8. "ŠTEDI ENERGIJU I VODU" - isključi i iskopčaj aparate, svjetla i prekidače kada napuštaš sobu ili apartman, izaberi kraće tuširanje umjesto kupki, objesi ručnike da se osuše (rađe nego da se peru svaki dan!), zatvori pipu dok pereš zube i sl. Sve su češća sušna razdoblja, a uz veću potrošnju vode problem postaje sve gori, uslijed čega pate i ljudi i divlji svijet.
9. "OSTAVI ŠTO NAĐEŠ" - biljke, životinje, stijene i artefakti su zaštićeni i treba ih ostaviti i ostalima za upoznavanje i uživanje.
10. "POŠTUJ DIVLJI SVIJET" - promatraj divlje životinje iz sigurne i pristojne udaljenosti, ne uznemiravaj ih i ne hrani.
11. "SLIJEDI PRAVILA I SMJERNICE" - prati upute o tome koje aktivnosti (rekreacija, razonoda,...)  i na koji način smiješ realizirati na pojedinim područjima zaštićene prirode.
12."POŠTUJ LOKALNO" - primijeni ove ekološke mjere i na područja izvan granica nacionalnih parkova, poštuj lokalnu kulturu, gospodarstvo i okoliš bez obzira na kojem se kraju svijeta nalaziš.

Podržite lokalnu tradicijsku kulturu!

I još nešto vrlo važno!
Shhh!! Očuvajmo prirodne zvukove u nacionalnim parkovima!
Budimo tihi u prirodi!

Zajedno možemo napraviti razliku, hvala za iskazanu brigu i sudjelovanje!

Zajedno za održivi turizam i razvoj

Prigrlite Eko Odgovorno

  Prigrlite Ekološki Odgovorna Putovanja!

Turizam može znatno doprinijeti zaštiti okoliša i lokalnom regenerativnom razvoju. Tu nužnu ravnotežu između socijalnih, ekonomskih i ekoloških elemenata na razini lokalnih zajednica i nacionalnih parkova može se postići jedino stvaranjem regenerativnog sustava koji uključuje ekoturizam u svom originalnom značenju. 

Vaša uloga kao putnika i gosta u tom sustavu je vrlo važna, putovanje ne mora biti ekološki destruktivno!

Svi imamo moć pozitivnog utjecaja na okoliš slijedeći gore navedene korake i zahtijevajući isto od domaćina i mjesta koje posjećujemo i u kojima boravimo!

Naše aktivnosti mogu očuvati resursnu osnovu, prirodno okružje, o kojoj ovise životi lokalnog stanovništva!

Pogledajmo što je ekoturizam po definiciji:

 • "Ekološki odgovorno putovanje i obilazak relativno neuznemirenih prirodnih područja kako bi se uživalo i cijenilo prirodu (i sve popratne kulturne značajke - podjednako prošle i sadašnje), putovanje koje ima mali utjecaj na okoliš, promiče očuvanje i osigurava korisnu i aktivnu društveno-ekonomsku uključenost lokalnog stanovništva." 
  (Međunarodni savez za očuvanje prirode, IUCN)
 • "Odgovorno putovanje u prirodna područja koje čuva okoliš, podupire dobrobit lokalnog stanovništva i uključuje tumačenje i obrazovanje."
  (Međunarodno društvo za ekoturizam, TIES).

Podržite Naše Lokalno!

 Pozivamo vas da u pravom duhu ekoturizma bolje upoznate naša 2Parka i istražite šarolike i zanimljive aktivnosti i događanja u našim lokalnim zajednicama.

Otkrijte nas na eko prijateljski način i zajedno s nama poduprite očuvanje prirode i dobrobit lokalnog stanovništva!

Dobrodošli u GWT2P destinaciju!
 Eko i Aktivno Istraživanje!

Podijeli:

Povezani članci:

Podijeli misao...